Vegetarisme/veganisme

"Niets kan onze gezondheid en het voortbestaan van het leven op aarde zoveel helpen als de evolutie naar een vegetarische levenswijze."- Albert Einstein

De voornaamste redenen om meer vegetarisch te eten zijn het milieu, de noord-zuid-verhouding, de dieren en de eigen gezondheid.

Milieu

Het kweken en slachten van meer dan 53 miljard dieren per jaar heeft een enorme invloed op het milieu. Veeteelt is voor een groot deel verantwoordelijk voor de methaanuitstoot, omdat er methaan vrijkomt bij de spijsvertering van herkauwers (koeien, schapen, geiten, buffels enz) en in mindere mate ook uit dierlijk mest. In Vlaanderen wordt 205 miljoen kg mest geproduceerd, terwijl er slechts ruimte is voor 139 miljoen kg. Elke kilogram varkensvlees van de 7,6 miljoen varkens in ons land komt vergezeld met maar liefst 16 kg mest.

Noord-zuid-verhouding

In Brazilië verdwijnt het regenwoud aan een tempo van 5000 voetbalvelden per dag en wordt 70% van die ontbossing toegeschreven aan veeteelt. Het landbouwbeleid in het zuiden wordt bovendien afgestemd op het vetmesten van vee in het rijkere noorden. Midden- en Zuid-Amerika kunnen ver van ons bed lijken, maar ook Europese dieren worden gedeeltelijk met Zuid-Amerikaans veevoeder (soja) vetgemest.

Dieren

Runderen worden - net als alle andere landbouwdieren - voortijdig gedood, na ongeveer 2 jaar. Hetzelfde geldt voor melkkoeien, die worden geslacht wanneer ze gemiddeld 5 jaar oud zijn, omdat tegen die tijd de melkproductie doorgaans onvoldoende is geworden. Om de melkproductie op peil te houden is het nodig dat melkkoeien ongeveer elk jaar een kalfje krijgen. Dit kalfje wordt onmiddellijk van de moeder gescheiden. De mannetjes worden 26 weken lang in een houten kist gehouden om daarna geslacht te worden, de vrouwtjes volgen het lot van hun moeder.

Zowat alle varkens leven 6 maanden lang in duistere, kale hokken met betonnen roostervloeren alvorens te worden gedood. Castratie, het wegknippen van de hoektanden en het afknippen van de staart bij biggen gebeurt zonder verdoving.

Slachtkippen worden op 6 weken vetgemest en zijn in feite nog steeds kuikentjes als ze gedood worden. Legkippen worden op een leeftijd van ongeveer 72 weken - en na een productie van ongeveer 300 eieren - geslacht om in soep te belanden (kipseparatorvlees en bouillon). De mannelijke kuikens daarentegen worden meteen na hun geboorte vergast of levend vermorzeld in een vleesmolen, aangezien zij 'nutteloos' zijn voor de industrie.

Eigen gezondheid

Vaak hoor je zeggen dat vlees eten een natuurlijke gewoonte van onze soort is - aangezien we omnivoren zijn -, die zo oud zou zijn als de mensheid zelf. Anderen beweren het tegenovergestelde. Uiteindelijk is de vraag naar wat onze voorouders aten van weinig belang. De kwestie is wat de beste voedingswijze is voor mensen vandaag en uit talrijke studies blijkt dat zij die weinig of geen dierlijke producten eten, een stuk gezonder leven.

Meer informatie

Lees meer over dierlijke stoffen (onbepaald), gevogelte, vee en wild, schaaldieren, vis, insecten, dierlijke uitscheidingen, melk, ei en honing e.a. en bekijk de betrokken ingrediënten.

2006-2024 - Concept & Coding: Debbie Lavreys & Daniël Teunkens