Potentieel kankerverwekkende stoffen

Ingrediënten

Hieronder volgt een opsomming van alle ingrediënten die potentieel kankerverwekkend zouden kunnen zijn.

Bevatten misschien potentieel kankerverwekkende stoffen

Colorozozout, E250, E251

Bevat heel misschien potentieel kankerverwekkende stoffen

E954

2006-2024 - Concept & Coding: Debbie Lavreys & Daniël Teunkens