Verpakkingsgassen (E938-E949)

Verpakkingsgassen zorgen ervoor dat de houdbaarheid van producten verlengd wordt doordat het contact met zuurstof voorkomen wordt.

Toepassing

Verpakkingsgassen worden vaak gebruikt in producten van de categorie slagroom

E-nummers

E938 (Argon)

E939 (Helium)

E940 (Dichloordifluormethaan)

E941 (Stikstof)

E942 (Distikstofoxide, Lachgas, N2O, Stikstofoxides)

E943a (Butaan)

E943b (Isobutaan)

E944 (Propaan)

E948 (Zuurstof)

E949 (Waterstof)

2006-2024 - Concept & Coding: Debbie Lavreys & Daniël Teunkens